PELIALUEET

KUIKKANIEMI

Kuikkaniemen pelialue sijaitsee karting-radan välittömässä läheisyydessä.

Kuikkaniementie 12 (kartingrata), 57230 Savonlinna

Pelialue koostuu kolmesta eri metsätyypistä, taimikkoalueesta, suuri kasvuinen puualue sekä harvaa männikköä. Alueella on hyvät maaston vaihtelut.

VARPALA


Juvolantie 917, 57310 Savonlinna

Pelialue koostuu hiekkamontusta ja sen ympäristöstä johon on rakennettu suojia ja rakennuksia.